Lietošonas noteikumi

Vietnes www.simas.lv lietošanas noteikumi.

 

Vietnes www.simas.lv īpašnieks ir SIA “SIMAS LTD”:

 

Reģistrācijas numurs: 40103573863 \

PVN: LV40103573863

Juridiskā un faktiskā adrese:

Pūpolu iela 4, Ogre, Latvija, LV-5001

A / S Citadele banka

Konta Nr. LV82PARX0019252505555

SWIFT kods: PARXLV22

Direktors: +37129717602

Klientu menedžeris: +37126016768

Pasts: simas@inbox.lv

Facebook: @simasltd

Facebook: @aleksveikals

Whatsapp, Viber.

 

Darbs Ogrē:

Pirmdiena — piektdiena plkst. 10–19

Sestdiena 10 — 15

Svētdienas – brīvdiena

Veikals "ALEKS" tirdzniecības centrā "DAMME"

Kurzemes prospekts 1A, Rīga

 

Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos www.simas.lv vietnes lietošanas noteikumus.

 

1.      SIA “SIMAS LTD” preču tālpārdošanas noteikumi. Apstiprināts ar rīkojumu Nr. 01/01/2021 no 01.01.2021. Šie pārdošanas noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) reglamentē SIA "SIMAS LTD" darbību saistībā ar Preču pārdošanu attālināti.

 

1.1.   Termini.

1.1.1.      "Pircējs" ir pilnībā spējīga persona, kas iegādājas vai plāno iegādāties Preces Vietnē vai pa tālruni, izmantojot e-pastu, lai tās izmantotu tikai personiskām, ģimenes, mājsaimniecības un citām vajadzībām, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbību.

1.1.2.      "Puse" — Pircējs vai SIA "SIMAS LTD". "Puses" — kopīgi Pircējs un SIA "SIMAS LTD".

1.1.3.      "Prece" — SIA "SIMAS LTD" pārdoto produktu vienība, par kuru informācija tiek ievietota Vietnē (piemēram: mājas lapā vai Facebook).

1.1.4.      "Pasūtījums" — Pircēja pieprasījums par piegādi uz Vietnē izvēlēto Pircēja norādīto Preču adresi.

 

1.2.     Vispārīgi noteikumi.

 

1.2.1.      Pieņemot noteikumus, Pircējs apstiprina, ka ir informēts, ka ne visi Vietnē, Mobilajā lietojumprogrammā vai katalogos ievietotās Preces ir pieejamas Pasūtīšanai. Noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt" vai norēķinoties par Precēm saskaņā ar šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem.

1.2.2.      Pircējs tiek brīdināts, ka Precēm nav garantijas perioda, ja vien nav norādīts citādi. Pircējs tiek brīdināts, ka SIA “SIMAS LTD” pārdod preces attālināti Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijā. Piegāde uz citiem reģioniem tiek veikta tikai vairumtirdzniecības daudzumos, iepriekš vienojoties par piegādes noteikumiem.

1.2.3.      SIA "SIMAS LTD" nopietni uztver sniegto pakalpojumu kvalitāti un piegādā Preces tajos reģionos, kur saviem klientiem var garantēt visaugstāko sniegto pakalpojumu līmeni. Pašreizējo pilsētu sarakstu, kurām ir pieejama piegāde, var precizēt preču pasūtīšanas posmā.

1.2.4.      Šie noteikumi jebkurā laikā var tikt mainīti vai papildināti pēc SIA “SIMAS LTD” ieskatiem. Pašreizējā Noteikumu versija vienmēr ir pieejama neierobežotam personu skaitam Vietnē.

1.2.5.      SIA “SIMAS LTD” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.simas.lv lietošanas laikā.

 

1.3.     Darbības sfēra.

 

1.3.1.      Šie noteikumi tiek piemēroti, veicot Pasūtījumu, izmantojot:

1.3.1.1. SIA “SIMAS LTD” klientu centru pa tālruni +371 29717602 vai pa e-pastu simas@inbox.lv ;

1.3.1.2. SIA “SIMAS LTD” mājaslapu — www.simas.lv (turpmāk – “Vietne”)

1.3.1.3. Facebook lapu: @simasltd vai @aleksveikals

1.3.2.      Saistībā ar Preču iegādi tiek noslēgts vienošanās līgums ar Pircēju ar Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

1.3.3.      Preces tiek piegādātas Pircējam, pamatojoties uz Pircēja iepazīšanos ar SIA “SIMAS LTD” piedāvāto Preču aprakstu caur katalogiem, kā arī Vietnē vai Facebook ievietoto informāciju, kas izslēdz iespēju tieši iepazīties ar Pircējs ar precēm vai preču paraugu. Iepazīties ar preču paraugiem var SIA “SIMAS LTD” noliktavā, adresē: Pupolu 4, Ogre, LV-5001 vai veikalā “ALEKS”, adresē: Kurzemes prospekts 1A, Rīga, iepriekš vienojoties pa tālruni, pastu vai Whatsapp. Vietnē norādīto Preču izmaksas ir aptuvenas. SIA "SIMAS LTD" negarantē, ka Pircēja pieprasījuma brīdī viņa izvēlētā Prece būs noliktavā un to varēs pārdot par norādīto cenu.

1.3.4.      Piedāvājot Pircējiem iegādāties preces attālināti, SIA “SIMAS LTD” cita starpā vadās no Latvijas Republikas Civilkodeksa (2011.gada 4.novembra Augstākās tiesas Senāta sprieduma lietā Nr.A42459507) “Par patērētāju tiesību aizsardzību”.

 

2.      Informācija par precēm.

 

2.1.     Informācija par Precēm, kas pieejamas pasūtīšanai pa tālruni / e-pastu, Facebook vai Whatsapp, ir pieejama veikalā “ALEKS”, SIA “SIMAS LTD” vai Vietnē. Konkrētas Preces pasūtīšanas iespēja ir atkarīga no tā pieejamības SIA “SIMAS LTD” noliktavā. Personalizācijas pakalpojumu sniegšanas iespēja un laiks attiecībā uz konkrētu Preci ir jāapstiprina ar SIA “SIMAS LTD” pa e-pastu vai veicot pasūtījumu, izmantojot Vietni, Facebook vai Whatsapp.

 

 

3.      Preču pas ūtīšana

 

3.1.     Pasūtot Preces pa tālruni / e-pastu:

3.1.1.      Preces nosaukumu, tās izmaksas, daudzumu, sortimentu, galvenās patērētāja īpašības, Preču iegādes un piegādes nosacījumus Puses vienojas pa tālruni un / vai pa e-pastu un apstiprina pasūtījumā Vietnē.

3.1.2.      Veicot pasūtījumu, Pircējs informē: Preču saņēmēja vārdu un uzvārdu, Preču nosaukumu, modeli, materiālu, krāsu, izmēru (ja piemērojams), piegādes adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi .

3.1.3.      Ja nav kāda no šajā Noteikumu punktā norādītajiem elementiem, Pasūtījums tiek uzskatīts par neapstiprinātu.

3.1.4.      Pircējam, lai apstiprinātu Pasūtījumu, tiek nosūtīts e-pasts ar Pasūtījuma aprakstu un SIA “SIMAS LTD” rekvizītiem, lai samaksātu par to ar bankas pārskaitījumu, kā arī saites uz attiecīgajām Vietnes sadaļām, kur viņš var iepazīties ar šiem Noteikumiem, kā arī ar SIA “SIMAS LTD” personas datu apstrādes privātuma politiku. Preču pirkšanas un piegādes nosacījumu apstiprināšana no e-pasta adreses, kuru Pircējs norādījis, sazinoties ar klientu centru, tostarp samaksājot par Pasūtījumu pēc SIA "SIMAS LTD" nosūtītajiem bankas rekvizītiem, tiek uzskatīts par pareizu apstiprinājumu ar Pircēja vienošanos par Preču iegādes noteikumiem un neprasa papildu pārbaudi no SIA “SIMAS LTD” puses.

3.1.5.      SIA “SIMAS LTD” akceptē Pasūtījumu tikai pēc tam, kad ir apstiprināta Preču pieejamība un Pircējam nosūtīts atbilstošs e-pasts, kas apstiprina Pasūtījuma pieņemšanu. Ja informācija par Vietnē parādītajiem Produktiem neatbilst realitātei, kā arī citos gadījumos pēc SIA “SIMAS LTD” ieskatiem, SIA “SIMAS LTD” patur tiesības nepieņemt Pasūtījumu un nesūtīt Pircējam Preci.

 

3.2.     Pasūtot Preci caur Vietni:

 

3.2.1.      Veicot pasūtījumu pirmo reizi, Pircējam tiks lūgts vietnē izveidot kontu un aizpildīt dažus laukus Pasūtījuma veidlapā. Turklāt Pircējs var veikt pasūtījumu Vietnē, neveidojot kontu, atsevišķā formā norādot Pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju.

3.2.2.      Vietnē ir detalizēti aprakstīti visi pasūtījuma veikšanai nepieciešamie soļi.

3.2.3.      Pirms Pasūtījuma iesniegšanas Pircējs var pārskatīt izvēlētos Produktus, pārbaudīt Pasūtījuma kopējās izmaksas un izlabot visas ievades kļūdas.

3.2.4.      Ja Pircējs neievēro Vietnē sniegto veidlapu aizpildīšanas instrukcijas, kā arī ievadot neprecīzu, nepilnīgu un / vai nepatiesu informāciju, Pasūtījums tiek uzskatīts par neatbilstošu.

3.2.5.      Piedāvājuma nosūtīšanas brīdis ir brīdis, kad Pircējs nosūta Pasūtījumu, aizpildot atbilstošo veidlapu un nospiežot pogu "Veikt pasūtījumu". SIA “SIMAS LTD” apstiprina Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot atbilstošu vēstuli uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums nav piedāvājums, pieņemšana, apstiprinājums par Pasūtījuma pieņemšanu vai preču pieejamības apstiprinājums.

3.2.6.      Pasūtījuma pieņemšana notiek tikai pēc tam, kad ir apstiprināta Preču pieejamība SIA “SIMAS LTD” noliktavā un nosūtīts Pircējam atbilstošs e-pasts, kas apstiprina Pasūtījuma pieņemšanu. Ja informācija par Vietnē parādītajiem Produktiem neatbilst realitātei, kā arī citos gadījumos pēc SIA “SIMAS LTD” ieskatiem, SIA “SIMAS LTD” patur tiesības nepieņemt Pasūtījumu un nesūtīt Pircējam Preci.

 


 

4.      Preces apmaksa

 

4.1.     Samaksa par precēm, pasūtot pa tālruni / e-pastu:

 

4.1.1.      Pasūtot pa tālruni / e-pastu, Pircēja apmaksa par precēm tiek veikta pēc bankas rekvizītiem, kas norādīti rēķinā, kas Pircējam nosūtīts pa e-pastu.

4.1.2.      Mazumtirdzniecības pārdošanas un pārdošanas līguma noslēgšanas un tā spēkā stāšanās brīdis ir maksājuma brīdis. Maksājuma brīdis ir brīdis, kad līdzekļi tiek ieskaitīti SIA “SIMAS LTD.

4.1.3.      Gadījumā, ja Pircējam tiek nosūtīti SIA “SIMAS LTD” bankas rekvizīti, maksājums tiek veikts ar naudas pārskaitījumu uz norādītajiem rekvizītiem. Maksājot, Pircējs apņemas vēstulē norādīt klientu centra viņam nosūtīto Pasūtījuma numuru ar SIA “SIMAS LTD” rekvizītiem. Nav atļauts norēķināties skaidrā naudā vai ar maksājumu termināļiem, veikt maksājumus no juridiskām personām, veikt maksājumus, izmantojot citus maksāšanas līdzekļus. Maksājums par Pasūtījumu, izmantojot bankas rekvizītus, jāveic termiņā, kas norādīts klientu centra attiecīgajā vēstulē. Ja maksājums notiek vēlāk par šo periodu, SIA “SIMAS LTD” negarantē Preču pieejamību vai to vērtību.

4.1.4.      Kad Pircējam nosūta SIA "SIMAS LTD" bankas rekvizītus, mazumtirdzniecības pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšanas un tā spēkā stāšanās brīdis ir Pircēja maksājums bankas kontā, izmantojot nosūtītos rekvizītus, un naudas līdzekļu saņemšana uz SIA "SIMAS LTD " norēķinu kontu, kas vienlaikus ir ziņojuma saņemšanas brīdis uz SIA "SIMAS LTD" par Pircēja nodomu iegādāties Preces. Pircēja veiktais maksājums saskaņā ar Klientu centra sniegto informāciju ir apstiprinājums tam, ka viņš piekrīt šiem noteikumiem, kā arī apstiprinājums tam, ka norādītās Preču īpašības atbilst Pasūtījumam.

 

4.2.     Apmaksa veicot Pasūtījumu caur Vietni:

 

4.2.1.      Veicot pasūtījumu Vietnē, Pircēja noklikšķināšana uz pogas "Veikt pasūtījumu" tiek atzīta par piedāvājuma nosūtīšanu SIA "SIMAS LTD" attiecībā uz Pircēja izvēlētajām precēm, kā arī apstiprinājumu par viņa piekrišanu šiem noteikumiem.

4.2.2.      Maksājumu Pircējs veic uzreiz pēc veidlapas iesniegšanas, norēķinoties ar bankas karti, izmantojot izrakstīto elektronisko rēķinu apmaksas lapā. Ir atļauts norēķināties skaidrā naudā vai ar maksājumu termināļiem tikai saņemot Pasūtījumu veikalā vai klientu centrā.

4.2.3.      Veicot pasūtījumu, izmantojot Vietni, Pircēja bankas kontā uz laiku tiek bloķēti maksājamie līdzekļi par Precēm. Pagaidu bloķēšana tiek atcelta vai nu brīdī, kad naudas līdzekļi tiek ieskaitīti SIA “SIMAS LTD” norēķinu kontā, ja rīkojumu pieņem izpildei SIA “SIMAS LTD”, vai arī, ja SIA “SIMAS LTD” konstatē neiespējamību izpildīt Pasūtījums un neiespējamība pieņemt Pircēja piedāvājumu.

4.2.4.      Mazumtirdzniecības pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas un spēkā stāšanās brīdis ir maksājuma brīdis. Maksājuma brīdis ir brīdis, kad līdzekļi tiek ieskaitīti SIA “SIMAS LTD” norēķinu kontā. Par pieņemšanas brīdi tiek uzskatīts, ka SIA “SIMAS LTD” nosūta Pircējam kvīti par Preču pārdošanu. Pagaidu naudas bloķēšana Pircēja bankas kontā, kā arī konta nosūtīšana avansa maksājumam netiek uzskatīta par maksājuma brīdi.

 

5.      Preces piegāde

 

5.1.     Piegādes veidi:

5.1.1.      saņemt veikalā “ALEKS” (t/c “DAMME”, Kurzeme pr. 1A, Rīga)

5.1.2.      saņemt klientu centrā SIA “SIMAS LTD”, Pūpolu iela 4, Ogrē

5.1.3.      Pakomāti Omniva:

5.1.3.1.          Veicot pasūtījumu, pakalpojuma izmaksas tiek norādītas maksājumu logā.

5.1.3.2.          Piegādes laiks: 1-3 darba dienas (ja prece ir noliktavā) no apmaksas dienas.

5.1.3.3.          Jūsu pasūtītās preces var saņemt jebkurā Omniva pakomātā pēc izvēles.

5.1.4.      Latvijas pasts

5.1.4.1.          Veicot pasūtījumu, pakalpojuma izmaksas tiek norādītas maksājumu logā.

5.1.4.2.          Vidējais EMS sūtījumu piegādes laiks ir no 4 darba dienām.

 

5.2.     Pircējs sedz Preču standarta piegādes izmaksas.

Preču nodošana transporta uzņēmumam piegādei Pircējam tiek veikta tikai pēc tam, kad SIA “SIMAS LTD” norēķinu kontā ir saņemtas visas Preču izmaksas.

Standarta piegāde tiek veikta darba dienās no pulksten 10.00 līdz 18.00.

Pārējos piegādes noteikumus nosaka SIA “SIMAS LTD”, un tie tiek paziņoti Pircējam, ievietojot tos Vietnē.

Ja Pircējs vēlas pasūtīt piegādi ar individuāliem noteikumiem, piemēram, piegādi sestdien vai piegādi Pasūtījuma dienā, šādas piegādes iespējas un nosacījumus nosaka SIA “SIMAS LTD”.

Piegādes izmaksas pēc individuāliem noteikumiem sedz Pircējs.

5.3.     Īpaši piegādes nosacījumi: pasūtot Preces, Pircējam ir tiesības norādīt, ka piegāde jāveic vēlāk nekā standarta piegādes termiņi, vai arī piegādes laiks tiks noteikts vēlāk.

Ja Pircējs pēc pieņemšanas atklāj Preču defektus, Pircējs to norāda piegādes sarakstā. Atteikuma gadījumā pieņemt Preces Pircējs atgriež Preces 6.1. punktā šo Noteikumu norādītajā veidā. Pēc Pasūtījuma noformēšanas Pircējam pa e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma ziņojums.

5.4.     Pircējs var izvēlēties saņemt preces veikalā "ALEKS" vai klientu centrā SIA "SIMAS LTD", kas arī jānorāda, veicot Pasūtījumu.

Preču piegādes laiku uz "ALEKS" veikalu nosaka SIA "SIMAS LTD" un paziņo Pircējam, veicot Pasūtījumu.

Piegādājot Preces saņemšanas vietā, Pircējam tiek nosūtīts e-pasts un / vai SMS ar priekšlikumu saņemt preces.

Pircējam saņemot Preces veikalā, saņemšanas reģistrācija tiek veikta, Pircējam parakstot Preču pavadzīmi Preču saņemšanas brīdī.

Pircējs tiek brīdināts, ka, saņemot preces veikalā, tās tiek uzglabātas 15 kalendārās dienas no to piegādes dienas. Pēc šī perioda beigām pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par izbeigtu pēc Pircēja iniciatīvas, Preces tiek nosūtītas uz SIA “SIMAS LTD” noliktavu, un par to samaksātie līdzekļi ir jāatdod Pircējam. Tajā pašā laikā SIA “SIMAS LTD” ir tiesības no Pircējam atdotās summas ieturēt SIA “SIMAS LTD” izdevumus par Preču piegādi uz izņemšanas punktu un atpakaļ uz noliktavu. Atkārtota preču piegāde ir iespējama tikai veicot jaunu pasūtījumu.

 

6.      Preču atgriešana

 

6.1.     Pircējam ir tiesības jebkurā laikā pirms tā nodošanas un pēc nodošanas — 30 kalendāro dienu laikā — atteikt labas kvalitātes preces, ar nosacījumu, ka tiek saglabātas to tirdzniecības stāvoklis, patērētāja īpašības, kā arī ar nosacījumu, ka Pircējs ir glabājis dokumentu, kas apstiprina konkrēto preču iegādes faktu un nosacījumus. Labas kvalitātes preces jānogādā uz SIA “SIMAS LTD” adresi pirms 30 kalendāro dienu beigām no dienas, kad tās saņēmis Pircējs.

Atteikšanās no neatbilstošas ​​kvalitātes precēm ir iespējama LR likumdošanā noteiktajā termiņā un veidā.

6.2.     Pircēja samaksātās summas atmaksa tiek veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas no dienas, kad Pircējs iesniedz attiecīgo pieprasījumu. Datums, kad Pircējs iesniedz pretenziju par atgriešanu, ir datums, kad SIA “SIMAS LTD” ir saņēmusi atgrieztās Preces un apliecinājis to tirdzniecības stāvokļa un patērētāja īpašību drošību, bet neatbilstošas ​​kvalitātes Preču atgriešanas gadījumā datums, kad SIA “SIMAS LTD” saņem preces, ar nosacījumu, ka tiek apstiprināts, ka tā neatbilst kvalitātei.

6.3.     Pircēja samaksātās summas atdošana tiek veikta tāpat kā tika veikts maksājums par Precēm. Norēķinoties ar bankas karti, naudas atmaksa tiek veikta, pārskaitot samaksāto summu uz Pircēja bankas karti, ar kuru tika veikts maksājums par Precēm. Maksājot uz norēķinu kontu SIA "SIMAS LTD", naudas atmaksa tiek veikta, pārskaitot līdzekļus uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums par Precēm.

6.4.     Labas kvalitātes Preču atgriešanu sedz Pircējs.

6.5.     Nepietiekamas kvalitātes Preču atgriešanas izmaksas sedz SIA "SIMAS LTD", citos gadījumos atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

6.6.     Atgriešana tiek veikta uz adresi: Ogre, Pupolu 4, LV-5001 no pulksten 10.00 līdz 19.00.

6.7.     Atbilstošas un neatbilstošas ​​kvalitātes Preču atgriešana, izmantojot Transporta kompāniju (piemēram, Omniva), ir iespējama tikai ar nosacījumu, ka tās sākotnēji iegādājās, izmantojot Vietni, Facebook vai Whatsapp. Veikalā “ALEKS” vai klientu centrā SIA “SIMAS LTD” iegādātās preces, izmantojot šo procedūru, nevar atgriezt.

6.8.     Preču atgriešana, kad Pircējs saņēmis Preci pats, tiek veikta, fiziski atgriežot Preci veikalā “ALEKS” vai klientu centrā.

 

7.      Papilddokumenti

 

Pircējs, pērkot preces interneta veikalā www.simas.lv, saņem šādus pirkumu apliecinošus dokumentus:

 

7.1.     Norēķinoties un saņemot preces SIA “SIMAS LTD” klientu centrā vai veikalā “ALEKS”:

7.1.1.      kases čeks

7.1.2.      preču pavadzīme.

7.2.     Gadījumos, kad pasūtītās preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz konkrētās preces pasūtījumā norādīto e-pastu un tiek nosūtīta arī kopā ar preci.

7.3.     Fakts, ka pircējs ir saņēmis preces, apstiprina:

7.3.1.      Klientu centrā — kases čeks vai preču pavadzīme

7.3.2.      Pasūtīto preču saņemšana ar standarta piegādi — paraksts uz kurjera / pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināļa.

7.3.3.      Pasūtīto preču saņemšana pakomātos — koda ievadīšana pasūtījuma saņemšanai.

7.4.     Apgalvojumus, ka pasūtījums netika piegādāts, nav pieņemams, ja pasūtījuma saņemšana tika apstiprināta ar vienu no aprakstītām metodēm punktā 7.3.

7.5.     Čeks vai pavadzīme ir oficiāls produkta dokuments. Šis dokuments jāpievieno, risinot strīdus par saņemtajām precēm.

 

8.      Privātuma politika

8.1.     SIA "SIMAS LTD" informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiks iekļauta datu bāzē un no vietnes www.simas uz to varēs nosūtīt ziņojumu / atgādinājumu par iesāktiem, bet vēl nepabeigtiem www.simas.lv pasūtījumiem.

8.2.     Izmantojot interneta vietni www.simas.lv, jūs piekrītat, ka SIA "SIMAS LTD" vai jebkura cita trešā persona, kas pārstāv www.simas.lv, var apkopot un uzglabāt datus, kas izsekos un atlasīs:

8.2.1.      kopējo vietnes apmeklētāju skaitu,

8.2.2.      apmeklētāju skaitu katrā atsevišķā vietnes sadaļā,

8.2.3.      interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus, kas apkalpo www.simas.lv apmeklētājus,

8.2.4.      IP adreses,

8.2.5.      citi dati, kuru mērķis ir administrēt sistēmu, kā arī uzraudzīt vietnes izmantošanu un pilnveidot vietni www.simas.lv.

8.3.     SIA "SIMAS LTD", atlasītie un uzkrātie dati mājas lapā www.simas.lv informācijas nolūkos un statistikas izveidošanai ir tiesības pārsūtīt datus citiem uzņēmumiem.

8.4.     SIA "SIMAS LTD" nesaista lietotāja IP adresi un e-pastu ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka tiek reģistrēta katra lietotāja sesija, bet interneta vietnes www.simas.lv lietotājs paliek anonīms.

8.5.     Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti tīmekļa vietnē www.simas.lv, nonāk SIA "SIMAS LTD" īpašumā, kurus SIA "SIMAS LTD" kā vietnes www.simas.lv īpašniekam, ir tiesības izmantot personīgām vajadzībām, izņemot personu datus.

8.6.     Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ievadot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz vietni www.simas.lv, jūs piekrītat, ka SIA "SIMAS LTD" ir tiesības izmantot šos datus tikai iepriekš minētajiem mērķiem.

 

9.      Preču pasūtīšana un vietnes www.simas.lv privātuma aizsardzība.

 

9.1.     Sākot veikt preces pasūtījumu, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat vietnes www.simas.lv Privātuma politikai. No pircējiem saņemtie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pircēju personas datu apstrādes un uzglabāšanas laikā Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Vairāk par personas datu konfidencialitātes apstrādi — 8. Privātuma politika.

9.2.     Sākot veikt preces pasūtījumu, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat preču piegādes noteikumiem.

9.3.     Sākot veikt preces pasūtījumu, jūs apliecināt, ka esat izlasījis tiesības uz garantiju un atgriešanas izmantošanu.

9.4.     Sākot veikt preces pasūtījumu, sazinoties ar SIA "SIMAS LTD" vai personu, kas pārstāv SIA "SIMAS LTD", pa tālruni, rakstiski tērzēšanā tīmekļa vietnē www.simas.lv, pa e-pastu, sociālajos tīklos, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat vietnes www.simas.lv lietošanas noteikumiem un piekrītat tiem un norādītā kontaktinformācija ir pareiza.

 

10.   Strīdu izšķiršana un Pušu atbildība

 

10.1. Jebkuri strīdi, kas rodas no iepriekšminētajiem nosacījumiem vai pakalpojumiem, vai saistīti ar tiem, tiks risināti saskaņā ar noteiktajām normatīvo aktu prasībām.

10.2. Tiesības uz visu intelektuālo īpašumu tīmekļa vietnē www. www.simas.lv pieder tikai SIA "SIMAS LTD". Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiks saukta pie atbildības saskaņā ar noteiktajām normatīvo aktu prasībām.

10.3. Puses ir atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepareizu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem un starptautiskajiem tiesību aktiem. Gadījumā, ja iespējamos strīdus nav iespējams atrisināt, tos izskata Latvijas Republikas tiesā.

10.4. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA "SIMAS LTD", skatiet tīmekļa vietnē www.simas.lv sadaļā "Kontakti".

 


 

11.   Nepārvarama vara (Force Majeure)

 

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu vai nepareizu izpildi, ja šāda nepildīšana (nepareiza izpilde) bija nepārvaramas varas (Force Majeure) rezultāts, t.i. ārkārtas un šajā gadījumā nenovēršami apstākļi.

11.2. Saistībā ar šo nolīgumu nepārvaramas varas apstākļi ir: dabas katastrofas, ugunsgrēki, epidēmijas, militāras darbības, tostarp ārkārtas stāvokļa ieviešana, valsts iestāžu darbības, streiki, kas tieši ietekmē šī Līguma izpildi.

11.3. Ja 11.2. Punktā norādīto apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Līguma darbība tiek izbeigta.